หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ"
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-02-09 09:59:18

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ"

 

Download