หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับมอบของขวัญปีใหม่จากตัวแทนบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ในโอกาสเข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับมอบของขวัญปีใหม่จากตัวแทนบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ในโอกาสเข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-02-09 15:48:23

อาจารย์ ดร.สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับมอบของขวัญปีใหม่จากตัวแทนบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ในโอกาสเข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Download