หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รับมอบของขวัญปีใหม่จากตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ในโอกาสเข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รับมอบของขวัญปีใหม่จากตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ในโอกาสเข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-02-16 09:44:06

อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รับมอบของขวัญปีใหม่จากตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ในโอกาสเข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Download