หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ตัวแทนบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับมอบของขวัญปีใหม่จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564
ตัวแทนบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับมอบของขวัญปีใหม่จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-02-16 10:40:38

ตัวแทนบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับมอบของขวัญปีใหม่จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Download