หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นัดประชุมนักศึกษา เพื่อมอบหมายโครงงานฯ ให้นักศึกษาดำเนินการแทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในยุค ​COVID-19
นัดประชุมนักศึกษา เพื่อมอบหมายโครงงานฯ ให้นักศึกษาดำเนินการแทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในยุค ​COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-03-17 10:53:07

วันที่ 18 มกราคม 2564 อาจารย์ขวัญเรือน รัศมี อาจารย์ผู้สอนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ #สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นัดประชุมนักศึกษา เพื่อมอบหมายโครงงานฯ ให้นักศึกษาดำเนินการแทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในยุค COVID-19 โดยมีอาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช เป็นผู้ให้คำแนะนำแนวทางในการดำเนินการ
Download