หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สอบหัวข้อโครงงานฯ ในวิชาโครงงาน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 ของ นศ. ชั้นปีที่ 3
สอบหัวข้อโครงงานฯ ในวิชาโครงงาน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 ของ นศ. ชั้นปีที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-03-17 11:06:56

20 มกราคม 2564 #สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดสอบหัวข้อโครงงานฯ ในวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 ของ นศ. ชั้นปีที่ 3 ผ่าน Google Meet โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯ เป็นกรรมการสอบ


Download