หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 ของกลุ่มนายกรกช สุขสิริศักดิ์ นายฉัตรณรงค์ วิทยาประสงค์ และนายณัฐวุฒิ ทองดีเลิศ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 ของกลุ่มนายกรกช สุขสิริศักดิ์ นายฉัตรณรงค์ วิทยาประสงค์ และนายณัฐวุฒิ ทองดีเลิศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-03-17 11:45:11

22 มกราคม 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 ของกลุ่มนายกรกช สุขสิริศักดิ์ นายฉัตรณรงค์ วิทยาประสงค์ และนายณัฐวุฒิ ทองดีเลิศ 

ในหัวข้อเรื่อง"ระบบบริการคำร้องของระบบลงทะเบียนนักศึกษา" โดยมีอาจารย์วรณัน วรมงคล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯ เป็นคณะกรรมการในการสอบ

ทั้งนี้เป็นกลุ่มแรกของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ดำเนินการจดลิขสิทธิ์ ผลงานจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

Download