หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-03-17 14:09:44

วันที่ 27 มกราคม 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 ของกลุ่มนายปิยวัชร วุฒิโช นายปรัชญา ขยันเยี่ยม นายณัฐวัตร บุณยธรรมิก และนายศรัณย์ กงมะณี

ในหัวข้อเรื่อง"อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กสำหรับการสำรวจในอาคาร" โดยมีอาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯ เป็นคณะกรรมการในการสอบ

โดยกลุ่มนี้ จะนำผลงานไปนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Electrical Engineering Congress (iEECON2021) ในวันที่ 10-12 มีนาคม 2564 ณ PULLMAN Pattaya Hotel G พัทยา

Download