หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ร่วมประชุมหารือ "โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น"
ร่วมประชุมหารือ "โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-04-12 18:26:08

4 กุมภาพันธ์ 2564 #สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ #แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ #สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมประชุมหารือ "โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น" ด้วยการนำเสนอโครงงานฯ ทางด้าน Science ได้แก่ Meterial, Imaging, Information เป็นต้น ในระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2564

Download