หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นายวีระวัฒน์ พุ่มผล จบการศึกษาปี 2559 ทำงานที่ บ.นารายณ์ ซูเปอร์แบค จำกัด ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษา ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และเครื่องกลในโรงงาน
นายวีระวัฒน์ พุ่มผล จบการศึกษาปี 2559 ทำงานที่ บ.นารายณ์ ซูเปอร์แบค จำกัด ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษา ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และเครื่องกลในโรงงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-04-13 18:58:51

เลือกเรียนที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จบแล้วไปประกอบอาชีพอะไรกันได้บ้าง วันนี้ขอแนะนำศิษย์เก่าของสาขาวิชา นายวีระวัฒน์ พุ่มผล  จบการศึกษาปี 2559 ทำงานที่ บ.นารายณ์ ซูเปอร์แบค จำกัด ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษา ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และเครื่องกลในโรงงาน 
Download