หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นายนิทัศน์ ยาโฉม จบการศึกษาปี 2557 ทำงานที่ บ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด ตำแหน่งหัวหน้าช่างเทคนิค รับผิดชอบงานซ่อมบำรุง
นายนิทัศน์ ยาโฉม จบการศึกษาปี 2557 ทำงานที่ บ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด ตำแหน่งหัวหน้าช่างเทคนิค รับผิดชอบงานซ่อมบำรุง

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-04-13 18:58:42

เลือกเรียนที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จบแล้วไปประกอบอาชีพอะไรกันได้บ้าง วันนี้ขอแนะนำศิษย์เก่าของสาขาวิชา นายนิทัศน์ ยาโฉม  จบการศึกษาปี 2557 ทำงานที่ บ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด ตำแหน่งหัวหน้าช่างเทคนิค รับผิดชอบงานซ่อมบำรุง 
Download