หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ตัวแทนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไปแนะแนวการศึกษาต่อ โดยนำเสนอเทคนิคการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้กับน้องๆ นักเรียน ชั้น ม.5 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ตัวแทนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไปแนะแนวการศึกษาต่อ โดยนำเสนอเทคนิคการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้กับน้องๆ นักเรียน ชั้น ม.5 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-04-13 17:55:04

5 ก.พ. 2564 นางสาวญาณิศา ม่วงสี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นตัวแทนของ #สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไปแนะแนวการศึกษาต่อ โดยนำเสนอเทคนิคการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้กับน้องๆ นักเรียน ชั้น ม.5 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

.

สาธิต เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ของหุ่นยนต์ ที่นำมาใช้งาน และการโปรแกรมการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้นน้องๆ

.

น้องๆ ชั้น ม.5 ให้ความสนใจกับหุ่นยนต์ เช่น การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ ประเภทของหุ่นยนต์ หุ่นยนต์แบบนี้ประกอบยากไหม การเขียนโปรแกรมยากไหม การเขียน Code ยากไหม เป็นต้น

.

สำหรับน้องๆ โรงเรียนไหนที่สนใจ และชื่นชอบหุ่นยนต์ อยากลองประกอบขึ้นเอง ทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ยินได้ให้ความรู้ และพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์

.

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบเช่น การเขียน Code การเขียนเกมส์ และมีการทำสิ่งประดิษฐ์มากมาย ที่รอให้น้องๆ ได้มาเรียนรู้อีกหลายอย่าง
Download