หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > หัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับมอบของขวัญปีใหม่จากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564
หัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับมอบของขวัญปีใหม่จากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-04-13 18:21:26

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 หัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับมอบของขวัญปีใหม่จากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Download