หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564
ประชุมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-03 15:58:27

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องรับรอง Living Space By SBDS 

ประธานได้แจ้งที่ประชุม ดังนี้

การเผยแพร่น้อมสำนึกพระเจ้าอยู่หัวพระราชทายโฉนดที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนต่อไป 

การปรับปิดและเปิดหน่วยงานจัดการศึกษาเกิดใหม่ 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ตำบลแบบรูณาการ 

มหาวิทยาลัยฯ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้บริการโปรแกรม Canva for Education สำหรับสร้างงานกราฟิคและผลิตสื่อสารการสอนที่น่าสนใจ อย่างเต็มรูปแบบ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกคน โดยสมัครผ่าน E-mail@ssru.ac.th 
Download