หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับมอบของขวัญปีใหม่จาก บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับมอบของขวัญปีใหม่จาก บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-08 22:32:37

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับมอบของขวัญปีใหม่จากคุณสุพร ก้าวสัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด  ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมDownload