หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ของอาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ของอาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-10 21:04:25

16 ก.พ. 2564 นายศุภณัฐ อุริต นายพิชากร สุขไสยาสน์ และนายปิยวัชร วุฒิโช นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ของอาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์


Download