หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงงานชุดสาธิตระบบเปิด-ปิดไฟด้วยการจดจำเสียง
โครงงานชุดสาธิตระบบเปิด-ปิดไฟด้วยการจดจำเสียง

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-15 05:01:21

โครงงานชุดสาธิตระบบเปิด-ปิดไฟด้วยการจดจำเสียง เป็นโครงงานที่ใช้เสียงในการควบคุมการเปิด-ปิดไฟ โดยบันทึกเสียงไว้ในหน่วยความจำ เมื่อใช้เสียงสั่งควบคุมการเปิด-ปิด ก็จะทำการเปรียบเทียบเสียงที่บันทึกไว้ หากเหมือนกันก็จะสามารถเปิด-ปิดไฟได้Download