หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ความแม่นยำ การดูเฉพาะรายงานอาจได้ตัวเลขไม่ตรงกับทักษะจริง เมตตา วิริยะ และขันติด้วยการสอบทีละกลุ่ม ทีละคน
ความแม่นยำ การดูเฉพาะรายงานอาจได้ตัวเลขไม่ตรงกับทักษะจริง เมตตา วิริยะ และขันติด้วยการสอบทีละกลุ่ม ทีละคน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-17 17:08:45

ความแม่นยำ การดูเฉพาะรายงานอาจได้ตัวเลขไม่ตรงกับทักษะจริง เมตตา วิริยะ และขันติด้วยการสอบทีละกลุ่ม ทีละคน สังเกต สัมภาษณ์แปลงเป็นตัวเลขเพื่อให้ได้ผลการวัดแม่นยำ (Accuracy) ที่สุด
Download