หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet ในหัวข้อ การใช้งานระบบสะสมแต้ม Loga ร่วมกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดยบริษัท Metamedia Technology Co., Ltd.
นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet ในหัวข้อ การใช้งานระบบสะสมแต้ม Loga ร่วมกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดยบริษัท Metamedia Technology Co., Ltd.

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-19 18:13:46

9 ก.พ. 2564 นางสาวม่านไหม ฐิติยากูร นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet ในหัวข้อ การใช้งานระบบสะสมแต้ม Loga ร่วมกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดยบริษัท Metamedia Technology Co., Ltd. ซึ่งในการอบรมดังกล่าว ทางสถานที่ฝึกงานเป็นผู้จัดอบรมให้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เว็บแอปพลิเคชันที่กำลังพัฒนาDownload