หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > ศิษย์เก่าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กับผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับแบรนด์ต่างๆ ในญี่ปุ่น
ศิษย์เก่าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กับผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับแบรนด์ต่างๆ ในญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-17 17:42:04

พี่วดี ปรางค์โอภาศวงษ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กับผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับแบรนด์ต่างๆ ในญี่ปุ่น ได้ฝากข้อคิด แรงบันดาลใจ สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะก้าวมาเป็นนักออกแบบในอนาคตกันครับ "... การออกแบบให้เป็นที่ยอมรับในตลาดนานาชาติ โดยเฉพาะญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูงนั้น ผลงานต้องตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ทั้งด้านความสวยงาม การใช้งาน สามารถเล่าเรื่องราวให้คนจดจำ มีการผลิตที่พิถีพิถัน คุมต้นทุนได้เหมาะสม จึงทำให้แข่งขันได้ เพราะผลงานออกแบบที่สวยแต่ขาดองค์ประกอบใดอย่างนึง มักจะขายไม่ได้ และไม่สามารถแข่งขันในตลาดปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้ เรียนและฝึกฝนวิธีคิดจาก บ้านหลังนี้ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ สวนสุนันทา


Download