หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดี และ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ถ่ายทำเตรียมงาน OPEN HOUSE ONLINE 2021
คณบดี และ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ถ่ายทำเตรียมงาน OPEN HOUSE ONLINE 2021

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-23 18:25:02

3 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์ ดร.สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ถ่ายทำเตรียมงาน OPEN HOUSE ONLINE (ไลฟ์สด) 2021 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่จะมีการจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2564 นี้
Download