หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ตัวแทนนักศึกษาแขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นวิทยากรบรรยายแนะนำสาขาวิชา ในงาน OPEN HOUSE ONLINE 2021
ตัวแทนนักศึกษาแขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นวิทยากรบรรยายแนะนำสาขาวิชา ในงาน OPEN HOUSE ONLINE 2021

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-23 18:43:37

4 มีนาคม 2564 ตัวแทนนักศึกษาแขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing Technology) เป็นวิทยากรบรรยายแนะนำสาขาวิชาฯ ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ๆ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทำและตัดต่อ เพื่อใช้ในงาน OPEN HOUSE ONLINE (ไลฟ์สด) 2021 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่จะดำเนินการจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2564 นี้
Download