หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสาขาวิชาฯ​ ออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสาขาวิชาฯ​ ออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-24 20:37:41

3 มีนาคม 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสาขาวิชาฯ ออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet มีหัวข้อในการประชุม 12 หัวข้อ ได้แก่ 1) PR CE 63 2) จำนวน นศ. ปี 64 3) งบประมาณสาขา ปี 64 4) โครงการของสาขา 5) กิจกรรมของสาขา 6) ทุนการศึกษา 7) การรับบริจาคของสาขา 8) ชมรมฯ คอมพิวเตอร์ชาววัง 9) ห้อง Robot 10) CEx: CE MOOC 11) TQF2563 และ 12) เรื่องอื่นๆ
Download