หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > หัวหน้าโครงการ U2T ได้เข้าหารือร่วมกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ ปลัดเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
หัวหน้าโครงการ U2T ได้เข้าหารือร่วมกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ ปลัดเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-25 01:21:56

วันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ หัวหน้าโครงการ U2T ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าหารือร่วมกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ ปลัดเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น  และประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโครงการ กับนักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา และทีมงานตำบลลิ่นถิ่น เพื่อประสานงานการจัดเก็บข้อมูล และรับฟัง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่เทศบาลกับทีมงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในแนวทางการดำเนินงานต่อยอดให้เกิดการยกระดับและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ สำนักงานเทศบาลตำบาลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
Download