หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมใจแต่งกายผ้าไทย ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมใจแต่งกายผ้าไทย ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-25 15:33:27

บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมใจแต่งกายผ้าไทย ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิดชูเอกลักษณ์ แต่งกายชุดผ้าไทย ขานรับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยสวมชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทย และเพื่อให้ตระหนักรู้ในคุณค่าวัฒนธรรมการแต่งกายที่ดีงามของท้องถิ่น และของชาติDownload