หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > หลักสูตร “แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน”
หลักสูตร “แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-03-30 10:19:19

หลักสูตร “แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน” รุ่นที่ 5  ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม Bella B Hotel นนทบุรี 


>>> ดาวน์โหลดรูปภาพ คลิ๊กที่นี่ <<<


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน” รุ่นที่ 5 ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม Bella B Hotel นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา เป็นวิทยากรบรรยาย