หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2021
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2021

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-27 11:25:26

วันที่ 10-12 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยนายศรัณย์ กงมะณี นายณัฐวัตร บุณยธรรมิก นายศักรินทร์ เพ็งแจ่ม และนายวราวุธ สุริวงค์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2021 International Electrical Engineering Congress (#iEECON2021) ณ โรงแรม Pullman Pattaya Hotel G พัทยา จ.ชลบุรี จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต และสมาคม EEAAT (Electrical Engineering Academic Association Thailand) มี Dr. Pakorn Apaphant จาก GISTDA และ Pongsakorn Yuthagovit จาก PEA เป็น Keynote Speaker ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง From space technology to spatial information และ Innovation Research and Development for Digital Utility in PEADownload