หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > การนำเสนอการฝึกงาน ของวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 60
การนำเสนอการฝึกงาน ของวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 60

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-27 11:44:45

10 มีนาคม 2564 อาจารย์ ขวัญเรือน รัศมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดประชุมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet มีหัวข้อในการประชุม คือ การนำเสนอการฝึกงาน ของวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 60 โดยมีการเล่าประสบการณ์ การฝึกงานให้รุ่นน้องที่จะเตรียมฝึกงานในรุ่นต่อไป ได้รับความรู้ เนื้อหา รายละเอียดครบถ้วน ในการฝึกงานDownload