หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมการฟังบรรยายในพิธีเปิดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 2021
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมการฟังบรรยายในพิธีเปิดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 2021

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-27 15:48:29

15 มีนาคม 2564 นางสาวม่านไหม ฐิติยากูร และนายคามิน แสงศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมการฟังบรรยายในพิธีเปิดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 2021 International Symposium on Asia Student Workshop (ASW) ออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom จัดขึ้นโดย Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีการบรรยายโดยศาสตราจารย์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Machine Learning และ Image Processing
Download