หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดอบรม Microsoft Office รุ่นที่ 2 ให้กับรุ่นน้อง สำหรับการนำไปใช้ในการทำปริญญานิพนธ์
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดอบรม Microsoft Office รุ่นที่ 2 ให้กับรุ่นน้อง สำหรับการนำไปใช้ในการทำปริญญานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-29 16:49:18

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 นางสาวธิดามาศ ผาอิดดี นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดอบรม Microsoft Office รุ่นที่ 2 ให้กับรุ่นน้องๆ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความสนใจ สำหรับการนำไปใช้ในการทำปริญญานิพนธ์ และการนำเสนอผลงานให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง 4726 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download