หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาเข้าร่วมการฟังบรรยายผ่านแอปพลิเคชัน Zoom และทำกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Miro: Online whiteboard canvas ภายใต้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 2021
นักศึกษาเข้าร่วมการฟังบรรยายผ่านแอปพลิเคชัน Zoom และทำกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Miro: Online whiteboard canvas ภายใต้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 2021

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-29 17:20:22

16 มีนาคม 2564 นางสาวม่านไหม ฐิติยากูร นายคามิน แสงศรี นายศุภชัย กลิ่นวล และนายยุทธศักดิ์ สาธรสุเทพ นักศึกษา #สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาแขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ขวัญเรือน รัศมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ ดร.ไกรพ เจริญโสภา หัวหน้าแขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เข้าร่วมการฟังบรรยายผ่านแอปพลิเคชัน Zoom และทำกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Miro: Online whiteboard canvas ภายใต้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 2021 International Symposium on Asia Student Workshop (ASW) วันที่ 2 จัดขึ้นโดย Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้อง 4733 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download