หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ MacBook Air ของอาจารย์วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ MacBook Air ของอาจารย์วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-06-05 17:28:49

23 มีนาคม 2564 นายศุภชัย กลิ่นนวล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ MacBook Air ของอาจารย์วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์ สุริยันต์ จันทร์สว่าง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนในการรับเครื่องที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ ห้อง 4726 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาDownload