หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet หัวข้อ “การนำเสนอการฝึกงาน ของวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 60”
ประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet หัวข้อ “การนำเสนอการฝึกงาน ของวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 60”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-06-27 17:02:47

วันที่ 3 เมษายน 2564 อาจารย์ ขวัญเรือน รัศมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดประชุมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet มีหัวข้อในการประชุม คือ “การนำเสนอการฝึกงาน ของวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 60” โดยมีการเล่าประสบการณ์การฝึกงานให้รุ่นน้องที่จะเตรียมฝึกงานในรุ่นต่อไป ได้รับความรู้ เนื้อหา รายละเอียดครบถ้วน ในการฝึกงานDownload