หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการ "สรงน้ำพระ เสริมมงคลวันสงกรานต์” เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าความสำคัญของการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของไทยสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นภายในสาขาวิชา
โครงการ "สรงน้ำพระ เสริมมงคลวันสงกรานต์” เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าความสำคัญของการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของไทยสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นภายในสาขาวิชา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-06-27 18:01:01

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 15.30-18.30 น. อาจารย์ ดร.ไสว ศิริทองถาวร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ "สรงน้ำพระ เสริมมงคลวันสงกรานต์” เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าความสำคัญของการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของไทยสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นภายในสาขาวิชา และแสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ต่อครูบาอาจารย์ ณ ลานหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Download