หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > การประชุม “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning Platform)”
การประชุม “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning Platform)”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-11 01:06:51

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.30-15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุม “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning Platform)” โดยการนำเสนอนวัตกรรมรูปแบบใหม่ จากประธานบริษัทและตัวแทน หัวเว่ย ที่จะช่วยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนในห้องเรียนออนไลน์ นักศึกษาและอาจารย์สามารถจัดกิจกรรม การถาม-ตอบ การเช็คชื่อ การทดสอบต่างๆ อีกทั้งยังสามารถประมวลผลเนื้อหาย ในห้องเรียนออนไลน์ได้ราวกับนั่งเรียนอยู่ในห้องเดียวกันผ่านระบบดิจิตัล เพื่อให้สอดคล้องกับของนโยบายมหาวิทยาลัยที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5

Download