หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดประชุมคณาจารย์ของสาขาวิชาฯ ผ่าน Google Meet
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดประชุมคณาจารย์ของสาขาวิชาฯ ผ่าน Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-11 19:26:32

26 เมษายน 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดประชุมคณาจารย์ของสาขาวิชาฯ ผ่าน Google Meet โดยมี 10 หัวข้อ ได้แก่ 1)PR CE 2/63 2)จำนวน นศ. ปี 64 3)งบประมาณสาขา ปี 64 4)โครงการของสาขา

 5)กิจกรรมของสาขา 6)ทุนการศึกษา 7)การรับบริจาคของสาขา 8)ชมรมฯ คอมพิวเตอร์ชาววัง 9) เรื่องอื่นๆ และ 10)เลือกหัวหน้าสาขาคนใหม่
Download