หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี เนื่องในโอกาส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี เนื่องในโอกาส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-11 20:53:53

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี เนื่องในโอกาส สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขอแสดงความยินดีแก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี เนื่องในโอกาส สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  


Download