หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-13 22:39:46

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”
Download