หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขานรับนโยบายรัฐบาลและมหาวิทยาลัย บุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขานรับนโยบายรัฐบาลและมหาวิทยาลัย บุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-17 21:48:45

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขานรับนโยบายรัฐบาลและมหาวิทยาลัย บุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564  เวลา 08.30-12.00 น. บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับตนเอง และป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นการช่วยป้องกันการติดเชื้อหากได้รับเชื้อและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ก่อนการเปิดภาคเรียนในอนาคต ณ สกายฮอล์ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว


Download