หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดี และ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
คณบดี และ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-19 13:31:31

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดี และ อาจารย์ ดร.ธงชัย  ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  เข้าพบ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและ นายมนันต์พล ประชาสันติ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาสินค้าของจังหวัด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00 น. ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
Download