หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-19 15:29:05

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 และประชุมผ่านรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet
Download