หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการบันทึกวิดีโอการบรรยายพิเศษโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการบันทึกวิดีโอการบรรยายพิเศษโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-25 19:21:23

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ดำเนินการบันทึกวิดีโอการบรรยายพิเศษโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)
 

Download