หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผู้บริหารระดับสูงจาก บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มาเยี่ยมชมคณะฯ และร่วมประชุมวางแผนกับทางคณะฯ
ผู้บริหารระดับสูงจาก บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มาเยี่ยมชมคณะฯ และร่วมประชุมวางแผนกับทางคณะฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-30 19:27:48

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แชร์ภาพกิจกรรมความประทับใจ 

           เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ แขนงวิชา การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจาก คุณชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมด้วย คุณวิรดา ตั้งวงศ์เกษม ผู้บริหารระดับสูงจาก บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มาเยี่ยมชมคณะฯ และร่วมประชุมวางแผนกับทางคณะฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ และ อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา เป็นผู้ร่วมประชุมในเรื่องการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร 

ที่มา: https://www.facebook.com/101756871793580/posts/227352169234049/?sfnsn=moDownload