หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ผู้บริหารระดับสูง มาให้ความรู้พื้นฐานและบทบาทหน้าที่ทางวิชาชีพการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร
ผู้บริหารระดับสูง มาให้ความรู้พื้นฐานและบทบาทหน้าที่ทางวิชาชีพการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-30 20:00:41

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เวลา 09.00-15.00 น. ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ แขนงวิชา การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลนีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง จาก บริษัทหน่วยงานที่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะฯ ได้แก่  

     1. คุณชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 

     2. คุณธนา ต่อสหะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มดีพีซี จำกัด ในเครือ บมจ. เมเจอร์ ดิเวลลอปเม้นต์ 

     3. คุณปิติ อนนตพันธ์ นายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร (TFMA) 

     มาให้ความรู้พื้นฐานและบทบาทหน้าที่ทางวิชาชีพการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร และสอดแทรกกิจกรรมสนุกบนวิถีชีวิตใหม่แบบ Online: Zoom ในโครงการปรับพื้นฐานความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564


Download