หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชุมวางแผนโครงการ "การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม"
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชุมวางแผนโครงการ "การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-08-08 17:03:49

1 มิ.ย. 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชุมวางแผนโครงการ "การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม" โดยมีอาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช นายพงษ์พรร เจริญบูรโสภาส นายกรเทพ เลี่ยมแก้ว และนายอาทิตย์ สวนประเสริฐ
Download