หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > เจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่ม KM กลุ่ม 7 IT กลุ่มย่อย 2 งานซ่อมบำรุงและดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เข้าประชุมผ่านระบบ online กับ ผู้ทรงคุณวุฒิ KM
เจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่ม KM กลุ่ม 7 IT กลุ่มย่อย 2 งานซ่อมบำรุงและดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เข้าประชุมผ่านระบบ online กับ ผู้ทรงคุณวุฒิ KM

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-08-10 23:28:33

วันพุธที่ 21 ก.ค. 64 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวรัณวรัชญ์ บุญถึก นายประวิทย์ สุนทรวิภาต นายทรงสันต์ คล้ายมาลี นายนพปกรณ์ สนธิรัตน์ กลุ่ม KM กลุ่ม 7 IT กลุ่มย่อย 2 งานซ่อมบำรุงและดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เข้าประชุมผ่านระบบ online กับ ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ KM ในการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอสรุปการดำเนินงานของกลุ่ม
Download