หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2564
ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-09-08 21:29:02

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 – 20.00 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2564 ในการประชุมออนไลน์ผ่านทางระบบ Google Meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุม เพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์ของคณะDownload