หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายประชาสัมพันธ์ วางแผนการดำเนินงานต่าง ๆ สำหรับการให้บริการนักศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายประชาสัมพันธ์ วางแผนการดำเนินงานต่าง ๆ สำหรับการให้บริการนักศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-09-12 14:39:24

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี เป็นประธานในการประชุมวางแผนการดำเนินงานต่าง ๆ สำหรับการให้บริการนักศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จัดเตรียมข้อมูลประชาสัมพันธ์เพื่อแนะนำบุคลากร การจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวางแผนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปี 2565 Download