หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมมอบถุงอุปกรณ์ยังชีพให้แก่ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเพื่อส่งผ่านกำลังใจ ให้ทุกคนร่วมผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกัน
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมมอบถุงอุปกรณ์ยังชีพให้แก่ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเพื่อส่งผ่านกำลังใจ ให้ทุกคนร่วมผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-09-12 14:49:35

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมมอบถุงอุปกรณ์ยังชีพ และน้ำดื่มให้แก่ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเพื่อส่งผ่านกำลังใจ ให้ทุกคนร่วมผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกัน ในโครงการ “อว.พารอด โดย สวนสุนันทา” "รอด" โควิดไปด้วยกัน ... กับ สวนสุนันทาDownload