หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา”
ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-09-14 21:41:15

ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนางสาวตวงพร เซอร์ประยูร หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยบุคลกรคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา”Download